Evenimente

Anunț
2021-04-06

Evaluarea externă a calității a programelor de formare din IP CIHC

IP Colegiul „Iulia Hașdeu” din Cahul dispune de politici pentru asigurarea calității în educație, care sunt publice și constituie parte componentă a managementului lor strategic. Cadrele manageriale dezvoltă și implementează aceste politici prin inte...

Mai mult
Ordin
2021-03-12

ORDIN Nr. 53/S din 12.03.2021

În temeiul Codului educației 152/2014, în conformitate cu prevederile ordinului MECC al Republicii Moldova nr.1127 din 23.07.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de calificare, în baza Regulamentului...

Mai mult
Evenimente
2021-02-25

Seminar desfășurat în cadrul rețelei: ,,Educator de la Egal la Egal”

În cadrul IP Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul a avut loc seminarul cu tema: „Dezvoltarea Personală. Bullying”. Desfășurat în cadrul rețelei: „Educator de la Egal la Egal”, organizat de un grup de elevi ai Consiliului elevilor: Capraru Arina, Sava Da...

Mai mult
Ordin
2020-12-22

Ordin Nr. 83/B din 22.12.2020

În temeiul ordinului MECC nr. 843 din 19.08.2020. Cu privire la aprobarea reglementărilor privind organizarea procesului educațional în învățământul profesional tehnic pentru anul de studii 2020-2021, în baza Regulamentului de organizare a procesului...

Mai mult
Anunț
2020-11-12

Cu privire la activitatea secțiilor de votare amplasate în unele instituții de învățământ

Îп scopul asigurării activității secțiilor de vоtаrе amplasate în unele instituții de învățământ pentru organizarea turului Il al аlеgегilоr prezidențiale din 15.11.2020, îп scopul protecției sanătății studenților, elevilor (copiilor)...

Mai mult

Salut! Mesajul Dvs va fi receptionat pe e-mail. In cel mai scurt timp ve-ti primi un raspuns!