Evenimente

Anunț

În atenția elevilor și profesorilor!

În contextul situației pandemice din țară noastră, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM, la fel și administrația instituției, depun eforturi maxime pentru asigurarea procesului instructiv-educativ la cel mai înalt nivel. Instituțiile...

Mai mult
Ordin

Ordin cu privire la modelului de desfășurare a procesului educațional

În temeiul ordinului MECC nr. 843 din 19.08.2020 Cu privire la aprobarea reglementărilor privind organizarea procesului educațional în învățământul profesional tehnic, anul de studii 2020-2021, în baza deciziei Consiliului profesoral proces verbal n...

Mai mult
Ordin

Ordin cu privire la aprobarea disciplinelor școlare, соmроnentа variabilă ре dоmеnii de formare

În temeiul ordinului МЕСС nr. 701 din 22.О7.2О2О Cu privire la aprobarea Planului cadu pentru învățământul liceal în cadrul programelor integrate de formare рrоfesională tehnică postsecundară în baza deciziei Consiliului metodico-științific,...

Mai mult
events

Cazare elevilor anului I în cămin

Stimați părinți și elevi înmatriculați la anul I de studii, Vă informăm că cazarea în căminele instituției Colegiului „Iulia Hasdeu” din Cahul, se va derula în două zile, 25-26 august 2020, de la ora 9:00 până la 15:00.

Mai mult
Anunț

Program de dezvoltare a abilităților de viață a tinerilor

În cadrul acestui Program, este amenajată o clasă de studii prietenoasă tinerilor în care veți studia discipline precum ”Decizii pentru un mod sănătos de viață”, ”Dezvoltare personală”, veți beneficia de activități interactive de învățare, etc. La ac...

Mai mult

Salut! Mesajul Dvs va fi receptionat pe e-mail. In cel mai scurt timp ve-ti primi un raspuns!