Specialități

În anul de studii 2018 - 2019 elevii își fac studiile la următoarele specialități:

Specialitatea Profilul Anul I Anul II Anul III Anul IV
Informatica Real - - - -
Administrarea Aplicațiilor WEB Real + + + +
Programarea și analiza produselor program Real + + + +
Contabilitate Real + + + +
Ecologie și protecția mediului Real + + + +
Coregrafie Arte - - - -
Interpretare instrumentală Arte - - + -
Pictura Arte - - + -
Educație timpurie Umanist - - + -
Educație timpurie educator Umanist + + - -
Învățământ primar Umanist + + - -
Asistență Socială (Lucrător) Umanist + + + +
Asistență Socială (Pedagog) Umanist + + + +

Descrierea secțiilor

SPECIALITATEA INFORMATICA

Secţia Informatică funcţionează în cadrul Colegiului Industrial-Pedagogic din Cahul şi asigură pregătirea specialiştilor în domeniul tehnologiilor informaţionale la nivelul învăţămîntului vocational tehnic postsecundar.


ASPECTE

Absolvenţii specialităţii “Informatică” obţin calificarea “Tehnician” şi pot activa în calitate de:

 • administrator sistem documentar;
 • operator calculator electronic şi reţele;
 • operator suport tehnic pentru servicii de comunicaţii electronice;
 • asistent comunicaţii (calculatoare);
 • asistent pentru baze de date;
 • asistent programator;
 • webmaster;
 • tehnician testarea produselor-program.

Profesorii catedrei participă activ şi cu succes la nivel naţional în elaborarea planurilor de învăţămînt, a curriculum-ului la disciplinele de specialitate. Sînt experţi în elaborarea calficărilor pentru Domeniul de formare profesională Utilizarea calculatorului.

În cadrul secţiei activează catedra "Informatică”. Procesul de studii este asigurat de 12 cadre didactice: 2 cadre didactice - grad superior, 4 cadre didactice gradul didactic II, 6 tineri specialişti.

Pentru a realiza cu succes această ofertă educaţională, este creat un mediu educaţional adecvat, calitativ şi productiv, centrat pe elev, care se bazează pe următoarele principii de organizare a formării:

 • crearea unui mediu de învăţare autentic, apropiat de mediul afacerilor şi relevant intereselor elevului, pentru realizarea obiectivelor proiectate: însuşirea de cunoştinţe, formarea de deprinderi şi de competenţe personale şi profesionale;
 • îmbinarea aspectelor de natură teoretică şi cultivarea unor abilităţi legate de realităţile activităţilor din domeniul informaticii;
 • structura demersurilor educaţionale pe concepţia „învaţă acţionând” şi dezvoltarea unor dexterităţi de ordin practic;
 • valorificarea unor tehnici modeme de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativităţii.

Ca unitate independentă, Secţia Informatică, a fost fondată în anul 2009. Până atunci a fost Secţia integrată Contabilitate-Informatică. Colegiul a avut prima admitere în anul 2002, prin înmatricularea a 26 de elevi la specialitatea Informatică. Secţia Informatică şi-a asumat şi va continua să instaureze prin elevii şi profesorii ei o geometrie spirituală perfect adaptabilă regulilor impuse de contextul social, economic şi cultural. Rezultatele obţinute până acum justifică faptul că secţia se caracterizează printr-o constantă aspiraţie spre excelenţă, menită să asigure o evoluţie trainică a personalităţii.

Elevi şi profesori, deopotrivă, acced spre modernitate prin dezvoltarea unui spirit de colaborare, prin asumarea libertăţii de gândire şi expresie, printr-un efort considerabil de cultivare a cunoaşterii.

Secţia este pregătită să facă faţă oricărei provocări, concentrându-şi eforturile pentru formarea elevilor ca personalităţi ai societăţii globale de mâine, oferindu-le posibilitatea de a-şi îmbogăţi cunoştinţele, de a-şi dezvolta abilităţile, deschizându-le calea către mari universităţi din ţară şi străinătate. Realizează acest lucm printr-o îmbinare armonioasă a metodelor şi tehnicilor tradiţionale de învăţare cu cele modeme, impuse de transformările rapide pe care le parcurge societatea şi pe care secţia trebuie să le asimileze şi, eventual, să le anticipeze.

Misiunea Secţiei, conturată în cadrul strategiei educaţionale de dezvoltare bazată competenţe, este de a optimiza continuu formele de educaţie pe care le dezvoltă.

In anul 2005 a fost lansată prima promoţie constituită din 22 de absolvenţi, cărora după susţinerea examenelor de absolvire li s-a atribuit calificarea de technician-programator.

Pe parcursul anilor 2008 - 2015 la Secţia Informatică şi-au făcut studiile 395 de elevi. O bună parte din absolvenţii acestei specialităţi activează în toate domeniile ce necesită metode contemporane de acumulare, procesare şi transmitere a informaţiei. Unii îşi continuă studiile la diferite universităţi din ţară, dar si din România, Rusia, Germania, la specialităţi înrudite cu cea obţinută în colegiu. Deoarece viaţa cotidiană este neconcepută fără TIC, agenţii economici din teritoriu, tot mai frecvent, solicită angajarea absolvenţiilor de la specialitatea Informatică. Crearea paginilor WEB pentru licee, primării, centre comerciale, diferite colective şi a unor programe de gestionare a bunurilor, elaborarea diverselor aplicaţii personale şi a unor baze de date - sunt ofertele principale din teritoriu pentru angajarea în câmpul muncii a tinerilor specialişti în domeniu.

Salut! Mesajul Dvs va fi receptionat pe e-mail. In cel mai scurt timp ve-ti primi un raspuns!