Admitere 2021

Învățământ DUAL


AVIZ

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR DE GIMNAZII

IP Colegiul Iulia Hasdeu din Cahul anunță admiterea pentru anul academic 2020 - 2021 la învățământ bugetar și cel cu taxă. 

Durata studiilor 4 ani, cu obținerea diplomei de bacalaureat la solocitare după anul trei de studii.

Admiterea se face în baza studiilor gimnaziale, în limba română și rusă. Concursul în baza mediei din atestat.

Program de lucru

Luni - Sâmbăta

 8 00 - 16 00

 0299 41 491| 0299 41 530 | 0299 41 470 | 0299 41 213 | 0299 41 452

Termenele de depunere a dosarelor pentru concursul de admitere în sesiunea 2020:

1. Turul I  - 13 iulie - 1 august 2020

2. Turul II - 3 august - 15 august 2020

Specialitățile din planul de admitere pentru anul de învăţământ 2020 - 2021

NrSpecialitateaLimba de studiuProfilulDurata studiilor
1ContabilitateromânăReal4 ani
2Programare și analiza produselor programromânăReal4 ani
3Administrarea aplicațiilor WebromânăReal4 ani
4Ecologie și protecția mediuluiromânăReal4 ani
5Asistență Socială - lucrător socialromânăUmanist4 ani
6Asistență Socială - pedagog socialromânăUmanist4 ani
7Educație timpurieromânăUmanist4 ani
8Învățământ primarromânăUmanist4 ani

Actele necesare

Candidaţii trebuie să dispună de buletinul de identitate indiferent de vîrstă şi să-l prezinte personal!

Buletinul de identitate sau Certificatul de naștere în lipsa buletinului

1 copie (xerox)

Fotografii pentru acte și o mapă cu legătură

6 fotografii 3×4 color, 5 foi A4

Buletinului de identitate al unui părinte

1 copie (xerox)

Adeverinţa de premilitar sau a livretului militar

1 copie(xerox)-pentru băieți

Actul de studii în original și xerox

Certificat de studii gimnaziale, diploma de bacalaureat, atestat de studii medii de cultură generală

Adeverință de confirmare

Pentru copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, eliberată de organul de tutelă şi curatelă din localitate ori de hotărîrea de judecată.

Certificatul despre componenţa familiei

Pentru candidații din familiile cu 4 și mai mulți copii

Extrasul din carnetul de muncă

<p>1 copie</p>

Calcul medie de concurs

Întrebări frecvente

Concursul de admitere se desfășoară în perioada: 13 iulie - 1 august turul I, 3 august - 15 august turul II
Rezultatele admiterii se vor face public pînă la 1 august 2020 turul I și 15 august 2020 turul II și vor putea fi afișate atât pe panoul informativ din fața instituție, cât și pe site.
La toate specialitățile sunt locuri cu finanțare bugetară. Pentru mai multe detalii vezi planul de admitere.
Candidaţii care nu vor trece concursul la locurile bugetare sunt înmatriculaţi la studii în bază de contract.
Taxa anuala de studii pentru elevii care vor fi înmatriculați la studii în bază de contract este anunțată de comisia de admitere.
Salut! Mesajul Dvs va fi receptionat pe e-mail. In cel mai scurt timp ve-ti primi un raspuns!