Admitere 2023


AVIZ

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR DE GIMNAZII

IP Colegiul Iulia Hasdeu din Cahul anunță admiterea pentru anul academic 2023 - 2024 la învățământ bugetar și cel cu taxă. 

Durata studiilor 4 ani, cu obținerea diplomei de bacalaureat la solocitare după anul trei de studii.

Admiterea se face în baza studiilor gimnaziale, în limba română și rusă. Concursul în baza mediei din atestat.

Program de lucru

Luni - Sâmbăta

 8 00 - 16 00

 0 299 4 14 52 | 0 299 4 12 13 | 0 299 4 14 70 | 0 299 4 15 30

Perioada de depunere a dosarelor pentru concursul de admitere în sesiunea 2023:

1. Turul I  - 17 iulie - 05 august 2023

2. Turul II - 7 august - 19 august 2023

Rezultate Turul I 07.08.2023
Rezultate Turul II 21.08.2023

Specialitățile din planul de admitere pentru anul de învăţământ 2022 - 2023

NrSpecialitateaLimba de studiuProfilulDurata studiilor
1ContabilitateromânăReal4 ani
2Programare și analiza produselor programromânăReal4 ani
3Administrarea aplicațiilor webromânăReal4 ani
4Ecologie și protecția mediuluiromânăReal4 ani
5Asistență socială românăUmanist4 ani
6Educație timpurieromânăUmanist4 ani
7Învățământ primarromânăUmanist4 ani

Actele necesare

Candidaţii trebuie să dispună de buletinul de identitate indiferent de vîrstă şi să-l prezinte personal!

Buletinul de identitate sau Certificatul de naștere în lipsa buletinului

1 copie (xerox)

Fotografii pentru acte și o mapă cu legătură

6 fotografii 3×4 color, 5 foi A4

Buletinului de identitate al unui părinte

1 copie (xerox)

Adeverinţa de premilitar sau a livretului militar

1 copie(xerox)-pentru băieți

Actul de studii în original și xerox

Certificat de studii gimnaziale, diploma de bacalaureat, atestat de studii medii de cultură generală

Adeverință de confirmare

Pentru copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, eliberată de organul de tutelă şi curatelă din localitate ori de hotărîrea de judecată.

Certificatul despre componenţa familiei

Pentru candidații din familiile cu 4 și mai mulți copii

Extrasul din carnetul de muncă

1 copie

Calculul mediei de concurs

Întrebări frecvente

Concursul de admitere se desfășoară în perioada: 17 iulie - 19 august 2023
Rezultatele admiterii se vor face public în data de 07.08.2022 Turul I și 21.08.2022 Turul II și vor putea fi afișate atât pe panoul informativ din fața instituție, cât și pe site la compartimentul https://cihcahul.md/rezultatele-admiterii.
La toate specialitățile sunt locuri cu finanțare bugetară. Pentru mai multe detalii vezi planul de admitere.
Candidaţii care nu vor trece concursul la locurile bugetare sunt înmatriculaţi la studii în bază de contract.
Taxa anuala de studii pentru elevii care vor fi înmatriculați la studii în bază de contract este anunțată de comisia de admitere.