Admitere 2019

AVIZ

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR DE GIMNAZII

Colegiul ”Iulia Hasdeu” din Cahul anunță admiterea pentru anul academic 2019 - 2020 la învățământ bugetar și cel cu taxă. Durata studiilor 4 ani, cu obținerea diplomei de bacalaureat la solocitare după anul trei de studii.

Admiterea se face în baza studiilor gimnaziale, în limba română și rusă. Concursul în baza mediei din atestat.

luni - sâmbăta
8 00 - 16 00
0299 41 452| 0299 41 213 | 0299 41 530 | 0299 41 491 | 0299 41 470

Termenele de depunere a dosarelor pentru concursul de admitere în sesiunea 2019:

  1. 15 iulie - 3 august 2019

  2. 6 august - 10 august 2019

Specialitățile din planul de admitere pentru anul de învăţământ 2019 - 2020

Nr Specialitatea Limba de studiu Profilul Durata studiilor
1 Contabilitate română Real 4 ani
2 Programare și analiza produselor program română Real 4 ani
3 Administrarea aplicațiilor Web română Real 4 ani
4 Ecologie și protecția mediului română Real 4 ani
5 Asistență Socială - lucrător social română Umanist 4 ani
6 Asistență Socială - pedagog social română Umanist 4 ani
7 Educație timpurie română Umanist 4 ani
8 Învățământ primar română Umanist 4 ani

Actele necesare

Candidaţii trebuie să dispună de buletinul de identitate indiferent de vîrstă şi să-l prezinte personal!

Buletinul de identitate sau Certificatul de naștere în lipsa buletinului

1 copie (xerox)

Fotografii pentru acte și o mapă cu legătură

6 fotografii 3×4 color, 5 foi A4

Buletinului de identitate al unui părinte

1 copie (xerox)

Adeverinţa de premilitar sau a livretului militar

1 copie(xerox)-pentru băieți

Actul de studii în original și xerox

Certificat de studii gimnaziale, diploma de bacalaureat, atestat de studii medii de cultură generală

Adeverință de confirmare

Pentru copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, eliberată de organul de tutelă şi curatelă din localitate ori de hotărîrea de judecată.

Certificatul despre componenţa familiei

Pentru candidații din familiile cu 4 și mai mulți copii

Extrasul din carnetul de muncă

1 copie

Calcul medie de concurs

Întrebări frecvente

Concursul de admitere se desfășoară în perioada: 15 iulie - 3 august turul I, 6 august - 10 august turul II
Rezultatele admiterii se vor face public pînă la 5 august 2019 turul I și 12 august 2019 turul II și vor putea fi afișate atât pe panoul informativ din fața instituție, cât și pe site.
La toate specialitățile sunt locuri cu finanțare bugetară. Pentru mai multe detalii vezi planul de admitere.
Candidaţii care nu vor trece concursul la locurile bugetare sunt înmatriculaţi la studii în bază de contract.
Taxa anuala de studii pentru elevii care vor fi înmatriculați la studii în bază de contract este anunțată de comisia de admitere.
Salut! Mesajul Dvs va fi receptionat pe e-mail. In cel mai scurt timp ve-ti primi un raspuns!