Instruirea Practică

Nume: Pădure Gheorghe
Functia: Director adjunct pentru instruire practică și producere
Email: gheorghe.padure@profesor.cihcahul.md
Telefon: 079476633
Birou: Biroul nr 205
Programul de lucru: 8.00 – 17.00

Stagiile de practică sunt considerate a fi drept o primă ocazie de valorificare a cunoștințelor teoretice într-un context real. Prin stagiile de practică se asigură compatibilizarea, completarea și flexibilizarea acestora, consiliere și orientare spre activități pentru care studenții au reale aptitudini. 

"Practica ta pentru educația viitorului"

Orar

Orarul desfășurării stagiilor de practică

Anul de studii Grupa Semestrul Orar
III ÎP 1831 V Click Aici
III ÎP 1831 VI Click Aici

Graficul desfășurării stagiilor de practică

Anul I

Stagii de practică Grupa Semestrul Nr. de săptamâni Nr. de ore Perioada Credite

Anul II

Stagii de practică Grupa Semestrul Nr. de săptamâni Nr. de ore Perioada Credite

Anul III

Stagii de practică Grupa Semestrul Nr. de săptamâni Nr. de ore Perioada Credite

Anul IV

Stagii de practică Grupa Semestrul Nr. de săptamâni Nr. de ore Perioada Credite

Acte normative ce reglementează activitatea practică

Acord de colaborare
REGULAMENTUL privind organizarea și desfășurarea a stagiilor de practică în IP CIHC
CONTRACTul Privind Efectuarea Stagiului de Practică
AGENDA FORMĂRII PROFESIONALE
Raportul stagiului de practica

Stagiile de practică

Conform programelor de formare profesională sunt prevăzute 4 tipuri de stagii de practică:

  • la anul I - practica de inițiere în specialitate
  • la anul II - practica de instruire
  • la anul III - practica tehnologică
  • la anul IV - practica ce anticipează probele de absolvire

Elevul, la finalizarea stagiului de practică, prezintă conducătorului de practică din cadrul instituției de învățământ Agenda formării profesionale și susține Raportul stagiului de practică. Foaia de titlu la Raport trebuie să corespundă următorului model:

PRACTICA DE INIȚIERE ÎN SPECIALITATE

Obţinerea cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale primare, pregătirea elevilor pentru studierea conştientă şi aprofundată a disciplinelor fundamentale şi de specialitate se realizează în cadrul practicii de inițiere în specialitate. Practica de inițiere în specialitate se realizează în cabinetele sau laboratoarele IP CIHCAHUL, în dependenţă de specificul specialităţii. Durata stagiului de practică este de 3 săptămâni.

CURRICULA:

PRACTICA DE INSTRUIRE

Obţinerea cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale primare, pregătirea elevilor pentru studierea conştientă şi aprofundată a disciplinelor fundamentale şi de specialitate se realizează în cadrul practicii de instruire. Practica de instruire se realizează în cabinetele sau laboratoarele colegiului, în dependenţă de specificul specialităţii. Durata practicii este de 3 săptămâni.

CURRICULA:

PRACTICA TEHNOLOGICĂ

Practica tehnologică are ca scop consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice acumulate în procesul de studii la disciplinele de specialitate. Elevii de la specialitățile Programarea și analiza produselor program, Administrarea aplicațiilor WEB, vor desfășura stagiul de practică în cadrul laboratoarelor al CIHC iar elevii de la specialităţile Contabilitate în cadrul unităţilor economice, organizaţii, instituţii de profil. Durata practicii tehnologice este de 4 săptămâni.

CURRICULA:

Salut! Mesajul Dvs va fi receptionat pe e-mail. In cel mai scurt timp ve-ti primi un raspuns!