Instruirea Practică

Nume: Stanciuc Tatiana
Functia: Director adjunct pentru instruire practică și producere
Email: stanciuctatiana@gmail.com
Telefon: 078077229
Birou: Biroul nr 205
Programul de lucru: 8.00 – 17.00

Stagiile de practică sunt considerate a fi drept o primă ocazie de valorificare a cunoștințelor teoretice într-un context real. Prin stagiile de practică se asigură compatibilizarea, completarea și flexibilizarea acestora, consiliere și orientare spre activități pentru care studenții au reale aptitudini.

„Un gram de practică valorează cât tone de teorie”

Graficul desfășurării stagiilor de practică

Anul I

Stagii de practică Grupa Semestrul Nr. de săptamâni Nr. de ore Perioada
Practica de inițiere în specialitate PAPP1811 / AAW1812 II 3 90 mai-iunie
Practica de inițiere în specialitate C1811 / C1812 II 3 90 mai-iunie
Practica de inițiere în specialitate E1811 II 3 90 mai-iunie
Practica de inițiere în specialitate ASL1811 / ASP1812 II 3 90 mai-iunie
Practica de inițiere în specialitate ÎP1811 / ETE1811 II 3 90 mai-iunie

Anul II

Stagii de practică Grupa Semestrul Nr. de săptamâni Nr. de ore Perioada
Practica de instruire PAPP1721 / AAW1722 IV 3 90 mai-iunie
Practica de instruire ASL1721 / ASP1722 IV 3 90 mai-iunie
Practica de instruire II1721 IV 3 90 mai-iunie
Practica de instruire P1721 IV 3 90 mai-iunie
Practica de specialitate C1721 / C1722 IV 3 90 mai-iunie
Practica de inițiere în specialitate E1721 IV 3 90 mai-iunie
Practica de inițiere în specialitate ETC1721 IV 3 90 mai-iunie

Anul III

Stagii de practică Grupa Semestrul Nr. de săptamâni Nr. de ore Perioada
Practica tehnologică PAPP1631 / AAW1632 VI 3 90 mai-iunie
Practica de specialitate C1632 / C1632 IV 3 90 mai-iunie
Practica de specialitate ASL1631 / ASP1632 IV 3 90 mai-iunie
Practica de instruire P1721 IV 3 90 mai-iunie
Practica de specialitate C1721 / C1722 IV 3 90 mai-iunie
Practica de inițiere în specialitate E1721 IV 3 90 mai-iunie
Practica de inițiere în specialitate ETC1721 IV 3 90 mai-iunie

Anul IV

Stagii de practică Grupa Semestrul Nr. de săptamâni Nr. de ore Perioada Credite
Practica ce anticipează probele de absolvire I1541 / I1542 VIII 8 300 aprilie-iunie 10
Practica ce anticipează probele de absolvire C1541 / C1542 VIII 8 300 aprilie - iunie 10
Practica tehnologică E1541 VII 4 120 noiembrie - decembrie 4
Practica ce anticipează probele de absolvire VIII 8 240 mai-iunie 8
Practica ce anticipează probele de absolvire AS1541 / AS1542 VIII 6 300 mai-iunie 10
Practica artistică K1541 VII 15 210 Semestrul I 7
Practica de inițiere în specialitate VIII Semestrul II
Practica de inițiere în specialitate P1541 VIII 6 180 mai - iunie 6

Regulamentul de practică

REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a stagiilor de practică în învățămîntul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar

Stagiile de practică

Conform programelor de formare profesională sunt prevăzute 4 tipuri de stagii de practică:

  • la anul I - practica de inițiere în specialitate
  • la anul II - practica de instruire
  • la anul III - practica tehnologică
  • la anul IV - practica ce anticipează probele de absolvire

Elevul, la finalizarea stagiului de practică, prezintă conducătorului de practică din cadrul instituției de învățământ Agenda formării profesionale și susține Raportul stagiului de practică. Foaia de titlu la Raport trebuie să corespundă următorului model:

PRACTICA DE INIȚIERE ÎN SPECIALITATE

Obţinerea cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale primare, pregătirea elevilor pentru studierea conştientă şi aprofundată a disciplinelor fundamentale şi de specialitate se realizează în cadrul practicii de inițiere în specialitate. Practica de inițiere în specialitate se realizează în cabinetele sau laboratoarele IP CIHCAHUL, în dependenţă de specificul specialităţii. Durata stagiului de practică este de 3 săptămâni.

CURRICULA:

PRACTICA DE INSTRUIRE

Obţinerea cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale primare, pregătirea elevilor pentru studierea conştientă şi aprofundată a disciplinelor fundamentale şi de specialitate se realizează în cadrul practicii instructive. Practica instructivă se realizează în cabinetele sau laboratoarele colegiului, în dependenţă de specificul specialităţii. Durata practicii este de 3 săptămâni.

CURRICULA:

PRACTICA TEHNOLOGICĂ

Practica tehnologică are ca scop consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice acumulate în procesul de studii la disciplinele de specialitate. Elevii de la specialitățile Programarea și analiza produselor program, Administrarea aplicațiilor WEB, vor desfășura stagiul de practică în cadrul laboratoarelor al CIHC iar elevii de la specialităţile Contabilitate în cadrul unităţilor economice, organizaţii, instituţii de profil. Durata practicii tehnologice este de 4 săptămâni.

CURRICULA:

PRACTICA CE ANTICIPEAZĂ PROBELE DE ABSOLVIRE/DE PRODUCȚIE

Practica ce anticipează probele de absolvire/de producție se realizează în cadrul unităților economice și au drept scop formarea abilităților și competențelor profesionale în acord cu specificul atribuțiilor și sarcinilor de lucru corespunzătoare calificării profesionale. Durata stagiului de practică este de 8 săptămâni.

CURRICULA:

Salut! Mesajul Dvs va fi receptionat pe e-mail. In cel mai scurt timp ve-ti primi un raspuns!