Instruirea Practică

Nume: Pădure Gheorghe
Functia: Director adjunct pentru instruire practică și producere
Email: gheorghe.padure@profesor.cihcahul.md
Telefon: 079476633
Birou: Biroul nr 209
Programul de lucru: 8.00 – 17.00

Stagiile de practică sunt considerate a fi drept o primă ocazie de valorificare a cunoștințelor teoretice într-un context real. Prin stagiile de practică se asigură compatibilizarea, completarea și flexibilizarea acestora, consiliere și orientare spre activități pentru care studenții au reale aptitudini. 

"Practica ta pentru educația viitorului"

Orar

Orarul desfășurării stagiilor de practică Învățământ primar

Anul de studii Grupa Semestrul Orar
2022 - 2023 ÎP 1941 VII Click Aici
2022 - 2023 ÎP 2031 SP A. Donici V Click Aici
2022 - 2023 ÎP 2031 SP A. Mateevici V Click Aici
2022 - 2023 ÎP 2031 V Click Aici
2022 - 2023 ÎP 2122 III Click Aici
2022 - 2023 ÎP 2121 III Click Aici
2021 - 2022 ÎP 2021 III Click Aici
2021 - 2022 ÎP 1931 V Click Aici
2021 - 2022 ÎP 1931 SP A. Mateevici V Click Aici
2021 - 2022 ÎP 1931 SP A. Donici V Click Aici
2021 - 2022 ÎP 1841 VII Click Aici
2020 - 2021 ÎP 1831 V Click Aici
2020 - 2021 ÎP 1831 VI Click Aici

Graficul desfășurării stagiilor de practică

Anul I

Stagii de practică Grupa Semestrul Nr. de săptamâni Nr. de ore Perioada Credite
Practica de inițiere în specialitate. PAPP. 2111 II 3 90 26.04 - 24.05.21 3
Practica de inițiere în specialitate AAW. 2112 II 3 90 26.04 - 24.05.21 3

Anul II

Stagii de practică Grupa Semestrul Nr. de săptamâni Nr. de ore Perioada Credite
Practica de specialitate (psihopedagogică) ÎP.2021 III 15 60 01.09.2021-14.12.2021 2
Practica de specialitate (psihopedagogică) ETE.2021 III 15 60 01.09.2021-14.12.2021 2
Practica de instruire PAPP. 2021 IV 3 90 26.04 - 24.05.21 3
Practica de instruire AAW.2022 IV 3 90 26.04 - 24.05.21 3
Practica de specialitate (psihopedagogică) ÎP.2121 III 15 60 01.09.2022-14.12.2022 2
Practica de specialitate (psihopedagogică) ÎP.2122 III 15 60 01.09.2022-14.12.2022 2
Practica de specialitate (psihopedagogică) ETE.2121 III 15 60 01.09.2022-14.12.2022 2

Anul III

Stagii de practică Grupa Semestrul Nr. de săptamâni Nr. de ore Perioada Credite
Practica de instruire II (probe I) ÎP.1931 V 15 90 01.09.2021-14.12.2021 3
Practica de instruire (probe arii curriculare I) ETE.1931 V 15 60 01.09.2021-14.12.2021 2
Practica tehnologică PAPP. 1931 VI 4 120 26.04 - 28.05.21 4
Practica tehnologică AAW. 1932 VI 4 120 26.04 - 28.05.21 4
Practica de instruire II (probe I) ÎP.2031 V 15 90 01.09.2022-14.12.2022 3
Practica de instruire (probe arii curriculare I) ETE.2031 V 15 60 01.09.2022-14.12.2022 2

Anul IV

Stagii de practică Grupa Semestrul Nr. de săptamâni Nr. de ore Perioada Credite
Practica Compactă de specialitate ASP.1842 VII 15 120 01.09.2021-14.12.2021 4
Practica Compactă de specialitate ASL.1841 VII 15 120 01.09.2021-14.12.2021 4
Practica de specialitate (Cond institutie) E.1841 VII 4 120 17.11.2021 -14.12.2021 4
Practica de instruire IV (comasată) IP.1841 VII 15 60 01.09.2021-14.12.2021 2
Practica comasată ETE.1841 VII 15 90 01.09.2021-14.12.2021 3
Practica ce anticipează probele de absolvire PAPP. 1841 VIII 8 300 19.04 - 16.06.21 10
Practica compactă de specialitate ASL.1941 VII 15 120 01.09.2022-14.12.2022 4
Practica compactă de specialitate ASP.1942 VII 15 120 01.09.2022-14.12.2022 4
Practica de instruire IV (comasată) IP.1941 VII 15 60 01.09.2022-14.12.2022 2
Practica comasată ETE.1941 VII 15 90 01.09.2022-14.12.2022 3
Practica de specialitate E.1941 VII 4 120 17.11.2022-14.12.2022 4

Acte normative ce reglementează activitatea practică

Acord de colaborare
REGULAMENTUL privind organizarea și desfășurarea a stagiilor de practică în IP CIHC
CONTRACT Privind Efectuarea Stagiului de Practică
Model de CONTRACT Privind Efectuarea Stagiului de Practică
AGENDA FORMĂRII PROFESIONALE
Raportul stagiului de practica

Stagiile de practică

Conform programelor de formare profesională sunt prevăzute 4 tipuri de stagii de practică:

  • la anul I - practica de inițiere în specialitate
  • la anul II - practica de instruire
  • la anul III - practica tehnologică
  • la anul IV - practica ce anticipează probele de absolvire

Elevul, la finalizarea stagiului de practică, prezintă conducătorului de practică din cadrul instituției de învățământ Agenda formării profesionale și susține Raportul stagiului de practică. Foaia de titlu la Raport trebuie să corespundă următorului model:

PRACTICA DE INIȚIERE ÎN SPECIALITATE

Obţinerea cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale primare, pregătirea elevilor pentru studierea conştientă şi aprofundată a disciplinelor fundamentale şi de specialitate se realizează în cadrul practicii de inițiere în specialitate. Practica de inițiere în specialitate se realizează în cabinetele sau laboratoarele IP CIHCAHUL, în dependenţă de specificul specialităţii. Durata stagiului de practică este de 3 săptămâni.

CURRICULA:

PRACTICA DE INSTRUIRE

Obţinerea cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale primare, pregătirea elevilor pentru studierea conştientă şi aprofundată a disciplinelor fundamentale şi de specialitate se realizează în cadrul practicii de instruire. Practica de instruire se realizează în cabinetele sau laboratoarele colegiului, în dependenţă de specificul specialităţii. Durata practicii este de 3 săptămâni.

CURRICULA:

PRACTICA TEHNOLOGICĂ

Practica tehnologică are ca scop consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice acumulate în procesul de studii la disciplinele de specialitate. Elevii de la specialitățile Programarea și analiza produselor program, Administrarea aplicațiilor WEB, vor desfășura stagiul de practică în cadrul laboratoarelor al CIHC iar elevii de la specialităţile Contabilitate în cadrul unităţilor economice, organizaţii, instituţii de profil. Durata practicii tehnologice este de 4 săptămâni.

CURRICULA: