Managementul Educațional

Organigrama Instituției

ECHIPA MANAGERIALĂ A COLEGIULUI „IULIA HASDEU” DIN CAHUL

Tataru Gheorghe - Director -

Grad managerial unu,profesor de chimie, grad didactic unu

Zbîrciog Tatiana - Director adjunct pentru instruire și educație -

Grad didactic unu, profesor discipline de specialitate

Stanciuc Tatiana - Director adjunct pentru instruire practică și producere -

Profesor de limba străină

Arseni Adriana - Șef secție Pedagogie și Asistență Socială -

Profesor de limba străină

Gliboceanu Ludmila - Șef Secție Arte și Șef Catedră Arte -

Grad didactic superior, profesor discipline de specialitate

Rența Valentina - Șef Secție Asigurarea calității -

Grad didactic superior,profesor de istorie

Pădure Gheorghe - Șef Secție Informatică -

Profesor de specialitate

Costandachi Rita - Șef Secție Contabilitate și Ecologie -

Grad didactic unu, profesor de matematică

Ganev Marina - Șef Catedră Cultură Generală -

Profesor de matematică

Pîrvan Evgheni - Șef Catedră Informatică -

Grad didactic superior, profesor discipline de specialitate

Bortnic Eugen - Șef Catedră Economie -

Grad didactic II, profesor de specialitate

Dănilă Larisa - Șef catedră Asistență Socială și Pedagogie -

Profesor de specialitate

Bostănel Sabrina - Metodist -

Grad didactic superior, profesor de istorie

Jolea Ecaterina - Specialist Serviciu Personal -

Grad didactic doi, profesor discipline de specialitate

Cucer Alina - Contabil Șef -

Contabil

Ianacoglo Margareta - Psiholog -

Grad didactic unu, profesor discipline de specialitate

Salut! Mesajul Dvs va fi receptionat pe e-mail. In cel mai scurt timp ve-ti primi un raspuns!