Acte Normative

Acte legislative generale

Hotărâri de Guvern

 1. Hotărârea Guvernului RM nr. 786 din 23 iunie 2016
 2. Hotărârea Guvernului RM nr. 968 din 21 august 2006
 3. Hotărârea Guvernului nr. 853 din 14.12.2015
 4. Hotărârea Guvernului nr. 97 din 01.02.2013
 5. Hotărârea Guvernului nr. 1016 din 23.11.2017
 6. Hotărârea Guvernului nr. 1199 din 05.12.2018
 7. Hotărârea Guvernului nr. 616 din 18.05.2016
 8. Hotărârea Guvernului nr. 1077 din 23.09.2016
 9. Hotărârea Guvernului nr. 1234  din 12.12.2018
 10. Hotărârea Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018
 11. Hotărâre de Guvern nr. 1009 din 01.09.2006
 12. Hotărâre de Guvern nr. 870 din 28.07.2004

Legi

 1. Codul educației al RM
 2. Codul muncii al RM
 3. Legea nr. 267 din 09.11.1994
 4. Legea bugetului de stat pentru anul 2020
 5. Legea nr. 270 din 23.11.2018
 6. Legea contabilității: nr. 113-XVI  din  27.04.2007
 7. LEGE nr. 847 din 24.05.1996
 8. LEGE nr. 181 din 25.07.2014
 9. Legea nr. 270 din 23.11.2018

Ordine

 1. OME nr. 550 din 10.06.2015
 2. OME nr. 234 din 25.03.2016
 3. OME nr. 1205 din 16.12.2015
 4. OMECC nr. 795 din 24.06.2019
 5. OMECC nr. 894 din 12.06.2018
 6. OMECC nr. 1127 din 23.07.2018
 7. OME nr. 1086 din 29.12.2016
 8. OMECC nr. 62 din 23.01.2018
 9. OME nr. 673 din 09.07.2015
 10. Ordin nr. 323 din 29 martie 2019
 11. Ordin nr. 1430 din 25 septembrie 2018
 12. Ordin nr. 1014 din 02 iulie 2018
 13. Ordin nr. 609 din 19 decembrie 2017
 14. Ordin nr. 230 din 18 aprilie 2017
 15. Ordin nr. 793 din 12 septembrie 2016
 16. Ordin nr. 662 din 12 iulie 2016
 17. Ordin nr. 296 din 21 aprilie 2016
 18. Ordin nr. 1128 din 26.11.2015
 19. Ordin nr. 1203 din 16 decembrie 2015
 20. Ordin nr. 1204 din 16 decembrie 2015
 21. Ordin nr. 1043 din 29 octombrie 2015
 22. Ordin nr. 842 din 03.07.2019
 23. Ordin nr. 638 din 30 iunie 2016
 24. Ordin nr. 922 din 01 noiembrie 2016

Ordine Interne

 1. ORDIN NR. 47/B DIN 24.08.2020
 2. ORDIN NR. 09/S DIN 01.09.2020
 3. Ordin nr. 83B din 22.12.2020

Regulamente Naționale

 1. REGULAMENTUL - CADRU de organizare a învățământului profesional tehnic în perioada pandemiei COVID-19

Regulamente Interne

 1. REGULAMENTUL de organizare a activității CIHC în perioada în care accesul în instituție este restricționat
 2. REG_02_REGULAMENT_ORGANIZARE_FUNCȚIONARE_CIHC
 3. REG_03_REGULAMENT_CREDITE_TRANSFERABILE_CIHC
 4. REG_04_REGULAMENT_PROCES_ EDUCATIONAL_CIHC
 5. REG_05_REGULAMENT_COMISIA_ASIGURAREA_CALITATII_CIHC
 6. REG_06_REGULAMENT_CONSILIUL_PROFESORAL_CIHC
 7. REG_07_REGULAMENT_CONSILIUL_ADMINISTRATIEI_CIHC
 8. REG_08_REGULAMENT_CONSILIULUI_METODICO-ȘTIINȚIFIC_CIHC
 9. REG_09_CONSILIUL_ELEVILOR_CIHC
 10. REG_10_REGULAMENTCONSILIU_ETICA_CIHC
 11. REG_11_CODUL_DE_ETICĂ_AL_CIHC.
 12. REG_12_REGULAMENT_SECȚIE_CIHC
 13. REG_13_REGULAMENT_ CATEDRA_CIHC
 14. REG_14_REGULAMENT_EVALUAREA_ACTIVITATII_DE_INVATARE_LA_FINALIZAREA_SEMESTRULUI_CIHC
 15. REG_15_REGULAMEN_PERFORMANTA_CIHC
 16. REG_16_REGULAMENT_PRELUCRARE_DATE_CP_CIHC
 17. REG_17_REGULAMENT_SITE-UL_OFICIAL_CIHC
 18. REG_18_REGULAMENT_TRASEU_PROFESIONAL_CIHC
 19. REG_19_REGULAMENT_CONSULUERE_GHIDARE_CARIERĂ_CIHC
 20. REG_20_REGULAMENT_ EXAMEN_ CALIFICARE_CIHC
 21. REG_21_REGULAMENT_SPOR_PERFORMANȚA_CIHC
 22. REG_22_REGULAMENT_SPOR_SPECIFIC
 23. REG_23_REGULAMENT_PRACTICA_CIHC
 24. REG_24_REGULAMENT_ACORDARE_BURSA_CIHC
 25. REG_25_REGULAMENT_ORGANIZARE_FUNCȚIONARE_CĂMINE_CIHC
 26. REG_26_REGULAMENT_BIBLIOTECA_CIHC
 27. REG_27_REGULAMENT_OCUPARE_FUNCTIILOR_VACANTE_CIHC
 28. REG_28_REGULAMENT_OCUPARE_POSTURI_VACANTE_CIHC
 29. REG_29_REGULAMENT_ADMITERE_CIHC
 30. REG_30_REGULAMENT_SERVICIU_FINANCIAR_CONTABIL_CIHC
 31. REG_31_REGULAMENTUL_ARHIVA_CIHC
 32. REG_32_REGULAMENT_ORGANIZARE_FUNCTONARE_RESURSE_UMANE_CIHC
 33. REG_33_REGULAMENT_CU_PRIVIRE_LA_ACTIVITATILE_DE_MENTORAT_CIHC
 34. REG_34_REGULAMENT_FUNCTIONARE_SERVICIULUI_SOCIAL_CIHC
 35. REG_35_REGULAMENT_MOBILITATE_CIHC
 36. REG_36_REGULAMENT_DE_ORGANIZARE_SI_FUNCTIONARE_A_SERVICIULUI_SECRETARIAT_CIHC
 37. REG_37_REGULAMENT_FUNCIONARE_SERVICIU_TEHNIC_GAZE_CIHC

Acte interne

 1. Statutul IP Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul
 2. Certificat de evaluare externă a calității
 3. Planul de dezvoltare strategică al CIHC 2017 - 2022

Proceduri

 1. PO 19.21 Organizarea și desfășurarea activităților de evaluare a elevilor în regim online

Strategii Instituționale

 1. Strategia de dezvoltare a personalului 2018 - 2023