Acte Normative

Acte legislative generale

Hotărâri de Guvern

 1. Hotărârea Guvernului RM nr. 786 din 23 iunie 2016
 2. Hotărârea Guvernului RM nr. 968 din 21 august 2006
 3. Hotărârea Guvernului nr. 853 din 14.12.2015
 4. Hotărârea Guvernului nr. 97 din 01.02.2013
 5. Hotărârea Guvernului nr. 1016 din 23.11.2017
 6. Hotărârea Guvernului nr. 1199 din 05.12.2018
 7. Hotărârea Guvernului nr. 616 din 18.05.2016
 8. Hotărârea Guvernului nr. 1077 din 23.09.2016
 9. Hotărârea Guvernului nr. 1234  din 12.12.2018
 10. Hotărârea Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018
 11. Hotărâre de Guvern nr. 1009 din 01.09.2006
 12. Hotărâre de Guvern nr. 870 din 28.07.2004

Legi

 1. Codul educației al RM
 2. Codul muncii al RM
 3. Legea nr. 267 din 09.11.1994
 4. Legea bugetului de stat pentru anul 2020
 5. Legea nr. 270 din 23.11.2018
 6. Legea contabilității: nr. 113-XVI  din  27.04.2007
 7. LEGE nr. 847 din 24.05.1996
 8. LEGE nr. 181 din 25.07.2014
 9. Legea nr. 270 din 23.11.2018

Ordine

 1. OME nr. 550 din 10.06.2015
 2. OME nr. 234 din 25.03.2016
 3. OME nr. 1205 din 16.12.2015
 4. OMECC nr. 795 din 24.06.2019
 5. OMECC nr. 894 din 12.06.2018
 6. OMECC nr. 1127 din 23.07.2018
 7. OME nr. 1086 din 29.12.2016
 8. OMECC nr. 62 din 23.01.2018
 9. OME nr. 673 din 09.07.2015
 10. Ordin nr. 323 din 29 martie 2019
 11. Ordin nr. 1430 din 25 septembrie 2018
 12. Ordin nr. 1014 din 02 iulie 2018
 13. Ordin nr. 609 din 19 decembrie 2017
 14. Ordin nr. 230 din 18 aprilie 2017
 15. Ordin nr. 793 din 12 septembrie 2016
 16. Ordin nr. 662 din 12 iulie 2016
 17. Ordin nr. 296 din 21 aprilie 2016
 18. Ordin nr. 1128 din 26.11.2015
 19. Ordin nr. 1203 din 16 decembrie 2015
 20. Ordin nr. 1204 din 16 decembrie 2015
 21. Ordin nr. 1043 din 29 octombrie 2015
 22. Ordin nr. 842 din 03.07.2019
 23. Ordin nr. 638 din 30 iunie 2016
 24. Ordin nr. 922 din 01 noiembrie 2016

Regulamente Naționale

 1. REGULAMENTUL - CADRU de organizare a învățământului profesional tehnic în perioada pandemiei COVID-19

Regulamente Interne

 1. REGULAMENTUL de organizare a activității Colegiului „Iulia Hasdeu” din Cahul în perioada în care accesul în instituție este restricționat
Salut! Mesajul Dvs va fi receptionat pe e-mail. In cel mai scurt timp ve-ti primi un raspuns!