Acte Normative

Acte legislative generale

Hotărâri de Guvern

 1. Hotărârea Guvernului RM nr. 786 din 23 iunie 2016
 2. Hotărârea Guvernului RM nr. 968 din 21 august 2006
 3. Hotărârea Guvernului nr. 853 din 14.12.2015
 4. Hotărârea Guvernului nr. 97 din 01.02.2013
 5. Hotărârea Guvernului nr. 1016 din 23.11.2017
 6. Hotărârea Guvernului nr. 1199 din 05.12.2018
 7. Hotărârea Guvernului nr. 616 din 18.05.2016
 8. Hotărârea Guvernului nr. 1077 din 23.09.2016
 9. Hotărârea Guvernului nr. 1234  din 12.12.2018
 10. Hotărârea Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018
 11. Hotărâre de Guvern nr. 1009 din 01.09.2006
 12. Hotărâre de Guvern nr. 870 din 28.07.2004

Legi

 1. Codul educației al RM
 2. Codul muncii al RM
 3. Legea nr. 267 din 09.11.1994
 4. Legea bugetului de stat pentru anul 2020
 5. Legea nr. 270 din 23.11.2018
 6. Legea contabilității: nr. 113-XVI  din  27.04.2007
 7. LEGE nr. 847 din 24.05.1996
 8. LEGE nr. 181 din 25.07.2014
 9. Legea nr. 270 din 23.11.2018

Ordine

 1. OME nr. 550 din 10.06.2015
 2. OME nr. 234 din 25.03.2016
 3. OME nr. 1205 din 16.12.2015
 4. OMECC nr. 795 din 24.06.2019
 5. OMECC nr. 894 din 12.06.2018
 6. OMECC nr. 1127 din 23.07.2018
 7. OME nr. 1086 din 29.12.2016
 8. OMECC nr. 62 din 23.01.2018
 9. OME nr. 673 din 09.07.2015
 10. Ordin nr. 323 din 29 martie 2019
 11. Ordin nr. 1430 din 25 septembrie 2018
 12. Ordin nr. 1014 din 02 iulie 2018
 13. Ordin nr. 609 din 19 decembrie 2017
 14. Ordin nr. 230 din 18 aprilie 2017
 15. Ordin nr. 793 din 12 septembrie 2016
 16. Ordin nr. 662 din 12 iulie 2016
 17. Ordin nr. 296 din 21 aprilie 2016
 18. Ordin nr. 1128 din 26.11.2015
 19. Ordin nr. 1203 din 16 decembrie 2015
 20. Ordin nr. 1204 din 16 decembrie 2015
 21. Ordin nr. 1043 din 29 octombrie 2015
 22. Ordin nr. 842 din 03.07.2019
 23. Ordin nr. 638 din 30 iunie 2016
 24. Ordin nr. 922 din 01 noiembrie 2016

Ordine Interne

 1. ORDIN NR. 47/B DIN 24.08.2020
 2. ORDIN NR. 09/S DIN 01.09.2020
 3. Ordin nr. 83B din 22.12.2020

Regulamente Naționale

 1. REGULAMENTUL - CADRU de organizare a învățământului profesional tehnic în perioada pandemiei COVID-19

Regulamente Interne

 1. REGULAMENTUL de organizare a activității CIHC în perioada în care accesul în instituție este restricționat
 2. REG 02 REGULAMENT ORGANIZARE FUNCȚIONARE CIHC
 3. REG 03 REGULAMENT CREDITE TRANSFERABILE CIHC
 4. REG 04 REGULAMENT PROCES EDUCATIONAL CIHC
 5. REG 05 REGULAMENT COMISIA ASIGURAREA CALITATII CIHC
 6. REG 06 REGULAMENT CONSILIUL PROFESORAL CIHC
 7. REG 07 REGULAMENT CONSILIUL ADMINISTRATIEI CIHC
 8. REG 08 REGULAMENT CONSILIULUI METODICO-ȘTIINȚIFIC CIHC
 9. REG 09 CONSILIUL ELEVILOR CIHC
 10. REG 10 REGULAMENTCONSILIU ETICA CIHC
 11. REG 11 CODUL DE ETICĂ AL CIHC.
 12. REG 12 REGULAMENT SECȚIE CIHC
 13. REG 13 REGULAMENT CATEDRA CIHC
 14. REG 14 REGULAMENT EVALUAREA ACTIVITATII DE INVATARE LA FINALIZAREA SEMESTRULUI CIHC
 15. REG 15 REGULAMEN PERFORMANTA CIHC
 16. REG 16 REGULAMENT PRELUCRARE DATE CP CIHC
 17. REG 17 REGULAMENT SITE-UL OFICIAL CIHC
 18. REG 18 REGULAMENT TRASEU PROFESIONAL CIHC
 19. REG 19 REGULAMENT CONSULUERE GHIDARE CARIERĂ CIHC
 20. REG 20 REGULAMENT EXAMEN CALIFICARE CIHC
 21. REG 21 REGULAMENT SPOR PERFORMANȚA CIHC
 22. REG 22 REGULAMENT SPOR SPECIFIC
 23. REG 23 REGULAMENT PRACTICA CIHC
 24. REG 24 REGULAMENT ACORDARE BURSA CIHC
 25. REG 25 REGULAMENT ORGANIZARE FUNCȚIONARE CĂMINE CIHC
 26. REG_26_REGULAMENT_BIBLIOTECA_CIHC
 27. REG 27 REGULAMENT OCUPARE FUNCTIILOR VACANTE CIHC
 28. REG_28_REGULAMENT_OCUPARE_POSTURI_VACANTE_CIHC
 29. REG_29_REGULAMENT_ADMITERE_CIHC
 30. REG_30_REGULAMENT_SERVICIU_FINANCIAR_CONTABIL_CIHC
 31. REG_31_REGULAMENTUL_ARHIVA_CIHC
 32. REG_32_REGULAMENT_ORGANIZARE_FUNCTONARE_RESURSE_UMANE_CIHC
 33. REG_33_REGULAMENT_CU_PRIVIRE_LA_ACTIVITATILE_DE_MENTORAT_CIHC
 34. REG_34_REGULAMENT_FUNCTIONARE_SERVICIULUI_SOCIAL_CIHC
 35. REG 35 REGULAMENT MOBILITATE CIHC
 36. REG 36 REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI SECRETARIAT CIHC
 37. REG 37 REGULAMENT FUNCIONARE SERVICIU TEHNIC GAZE CIHC

Acte interne

 1. Statutul IP Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul
 2. Certificat de evaluare externă a calității
 3. Planul de dezvoltare strategică al CIHC 2017 - 2022

Proceduri

 1. PO 19.21 Organizarea și desfășurarea activităților de evaluare a elevilor în regim online

Strategii Instituționale

 1. Strategia de dezvoltare a personalului 2018 - 2023