Rezultatele concursului de admitere 2021

Rezultatele concursului de admitere pentru TURUL II

Rezultatele concursului de admitere la anul II de studii

Rezultatele concursului de admitere pentru TURUL I

Studii finanțate din buget

La studiile finanțate din buget se va încheia contractele în perioada 3 - 8 august 2021, candidații care au fost admiși la studii se vor prezenta însoțiți de un părinte/tutore, având copia buletinului de identitate a părintelui și a elevului.

Studii cu achitarea taxei

La studii cu achitarea taxei, contractele se vor încheia în perioada 3 - 8 august 2021, candidații care au fost admiși la studii se vor prezenta însoțiți de un părinte/tutore având copia buletinului de identitate a părintelui, elevului și o parte din suma pentru taxa de studii din primul semestru.

Admiterea pentru anul academic 2021 - 2022 continuă în TURUL II, toți doritorii pot depune dosarele pentru concursul de admitere la IP Colegiul Iulia Hasdeu din Cahul, în perioada 5 august 2021 - 14 august 2021

Salut! Mesajul Dvs va fi receptionat pe e-mail. In cel mai scurt timp ve-ti primi un raspuns!