Rezultatele concursului de admitere 2023

Rezultatele concursului de admitere pentru TURUL II

Rezultatele concursului de admitere pentru TURUL I

Studii finanțate din buget

La studiile finanțate din buget se va încheia contractele în perioada 8 - 11 august 2023, candidații care au fost admiși la studii se vor prezenta însoțiți de un părinte/tutore, având copia buletinului de identitate a părintelui și a elevului.

Studii cu achitarea taxei

La studii cu achitarea taxei, contractele se vor încheia în perioada 8 - 11 august 2023, candidații care au fost admiși la studii se vor prezenta însoțiți de un părinte/tutore având copia buletinului de identitate a părintelui, elevului și o parte din suma pentru taxa de studii din primul semestru.

Admiterea pentru anul academic 2023 - 2024 continuă în TURUL II, toți doritorii pot depune dosarele pentru concursul de admitere la IP Colegiul Iulia Hasdeu din Cahul, în perioada 10 august 2023 - 20 august 2023