Evenimente

Anunț

Cu privire la activitatea secțiilor de votare amplasate în unele instituții de învățământ

Îп scopul asigurării activității secțiilor de vоtаrе amplasate în unele instituții de învățământ pentru organizarea turului Il al аlеgегilоr prezidențiale din 15.11.2020, îп scopul protecției sanătății studenților, elevilor (copiilor)...

Mai mult
Anunț

Raport Anual de Activitate al I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din CAHUL

Raportul anual de activitate al I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din CAHUL conține date generale cu referire la profilul, structura, caracteristica programelor de formare profesională, date statistice cu referire la elevi, managementul instituției, perso...

Mai mult
Anunț

Ordin MECC Nr 1112 din 09.10.2020, cu privire la activitatea secțiilor de votare amplasate în unele instituții de învățământ

În scopul asigurării activității secțiilor de votare amplasate în unele instituții de invățământ pentru organizarea alegerilor prezidenfiale din 01.11.2020, în scopul protecției sănătății studențillor, elevilor (copiilor) și angajaților instituțiilor...

Mai mult
Anunț

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea funcției vacante de director adjunct pentru instruire practică și producere

P Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul anunță rezultatul concursului pentru ocuparea funcției vacante de director adjunct pentru instruire practică și producere. Învingătorul al concursului la funcțiea de director adjunct pentru instruire practică și pr...

Mai mult
Anunț

Rezultatul etapei I al concursului pentru ocuparea funcției de director adjunct pentru instruire practică și producere.

Ca urmare a examinării dosarelor de concurs pentru ocuparea funcției vacante de director adjunct pentru instruire practică și producere. Comisia de concurs a decis de a admite la următoarea etapă, ce se va desășura pe data de 27 octombrie 2020, următ...

Mai mult

Salut! Mesajul Dvs va fi receptionat pe e-mail. In cel mai scurt timp ve-ti primi un raspuns!