PRACTICA DE INITIERE ÎN SPECIALITATE LA INFORMATICĂ

Conform planului de învăţământ, practica instructivă a elevilor de la specialitatea „Informatică” se realizează la sfârşitul semestrului II în laboratoarele de informatică ale colegiului în decurs de 2 săptămâni (60 de ore academice). Laboratoarele sunt bine dotate atât cu echipamente tehnice de calcul cât şi cu produse soft.

Obiectivele generale ale practicii instructive:

  • Consolidarea cunoştinţelor teoretice, obţinute de elevi pe parcursul studierii limbajelor de programare (Turbo Pascal, Procesarea textului, calcul tabelar, prezentări multimedia, Comunicație electronică );
  • Însuşirea tehnologiei de elaborare a programelor;
  • Dezvoltarea abilităţilor muncii de sine stătător și în echipă;
  • Formarea deprinderilor de cercetător.

Elevul la practica de instruire imită întregul proces de elaborare a unui set de programe, ce-i permite să evolueze în rolul de elaborator şi organizator al proiectului.

Sarcina individuală pentru elev constă dintr-un set de probleme, formulate în aşa mod, încât să cuprindă cât mai deplin toate compartimentele cursului studiat. În procesul lucrului de sine stătător asupra sarcinii individuale, elevii elaborează şi descriu algoritmi într-un limbaj de programare, testează şi depanează programele respective.

La finele practicii, elevii au prezintat proiectele realizate sub formă de raport, care este salvat în portofoliul electronic de pe google drive, și care este evaluat şi notat de conducătorul practicii.