Managementul Calității

Chestionare


2023 - 2024


 1. Chestionar pentru părinți 17.11.2023
 2. Chestionar de evaluare a calităţii disciplinelor de către elevii domeniilor Economie, semestrul 1
 3. Chestionar de evaluare a calităţii disciplinelor de către elevii domeniilor Pedagogie și Asistență Socială, semestrul 1
 4. Chestionar de evaluare a calităţii disciplinelor de către elevii domeniului TIC, semestrul 1
 5. Chestionar CE
 6. Chestionar de evaluare a calităţii disciplinelor de către elevii domeniilor Economie și Ecologie, semestrul 2
 7. Chestionar de evaluare a calităţii disciplinelor de către elevii domeniilor Pedagogie și Asistență Socială, semestrul 2
 8. Chestionar de evaluare a calităţii disciplinelor de către elevii domeniului TIC, semestrul 2

2022 - 2023


 1. Cercuri și secții sportive IP CIHC
 2. Chestionar pentru părinți 11.11.2022
 3. Chestionar cadre didactice
 4. Chestionar de evaluare a calităţii disciplinelor semestrul 1
 5. Chestionar de evaluare a calităţii disciplinelor de către elevii domeniilor Pedagogie și Asistență Socială, semestrul 2
 6. Chestionar de evaluare a calităţii disciplinelor de către elevii domeniilor Economie și Ecologie, semestrul 2
 7. Chestionar de evaluare a calităţii disciplinelor de către elevii domeniului TIC, semestrul 2
 8. Componenta variabilă pentru anul de studii 2023 - 2024

2021 - 2022


 1. Seminare Educatorii de la egal la egal
 2. Cercuri și secții sportive IP CIHC
 3. Chestionar de evaluare a gradului de satisfacţie a părinţilor anul I
 4. Chestionar de evaluare a calităţii disciplinelor semestrul 1
 5. Chestionar de evaluare a calităţii disciplinelor semestrul 2
 6. Chestionar privind satisfacţia agenilor economici în privinţa condiţiilor şi calităţii instruirii practice a elevilor
 7. Chestionar personal nedidactic
 8. Chestionar de evaluare a gradului de satisfacţie a părinţilor anul I - IV
 9. Chestionar pentru profesori, calitatea procesesului academic în condițiile suspendării orelor (covid-19)
 10. Chestionar pentru personalul didactic
 11. Calitatea procesului instructiv-educativ din cadrul colegiului - elevi
 12. Componenta variabilă, anul de studii 2022-2023

Chestionar de evaluare a calităţii disciplinelor ETC


 1. ETC1741 Chestionar de evaluare a calităţii disciplinelor
 2. ETC1741 Instrument muzical de bază VIII

Chestionar de evaluare a calităţii disciplinelor Interpretare instrumentală


 1. II1741 Orchestra II
 2. II1741 Literatura muzicală universală

Chestionar de evaluare a calităţii disciplinelor Pictură


 1. P1741 Tehnici de pictură VIII
 2. P1741 Tehnici de pictură flamandă

Chestionar de evaluare a calităţii disciplinelor ETE


 1. ETE1921 Psihologia vîrstelor II
 2. ETE1921 Didactica educației preșcolare II
 3. ETE1831 Formarea reprezentărilor elementare de matematică
 4. ETE1831 Arta plastică

Chestionar de evaluare a calităţii disciplinelor Învățământ primar


 1. ÎP1921 Psihologia vîrstelor II
 2. ÎP1921 Didactica educației II
 3. ÎP1831 Educația tehnologică
 4. ÎP1831 Didactica istoriei

Chestionar de evaluare a calităţii disciplinelor Asistență Socială L/P


 1. ASL1921/ASP1922 Logica
 2. ASL1921/ASP1922 Elemente de statistică matematică și probabilitate
 3. ASL1831/ASP1832 Consilierea Familiei
 4. ASL1831/ASP1832 Asistența socială a copiliului și tineretului
 5. ASL1741/ASP1742 Metode și tehnici ale asistenței sociale II
 6. ASL1741/ASP1742 Bazele antreprenoriatului II

Chestionar de evaluare a calităţii disciplinelor Ecologie


 1. E2011 F.02.O.010 Pedologia
 2. E2011 F.01.O.006 Ecologie generală
 3. E1921 F.03.O.012 Botanica și zoologia cu elemente ecologice
 4. E1921 S.04.O. 020 Aparataj și tehnologii pentru controlul mediului
 5. E1831 S.05.A.035 Igienă și ecologie ambientală
 6. E1831 F.06.O.017 Tehnologii în ramură
 7. E1741 S.08.O.029 Expertiza ecologică și utilizarea impactului de mediu
 8. E1741 S.07.O.022 Protecția mediului și utilizarea resurseloe I

Chestionar de evaluare a calităţii disciplinelor AAW


 1. AAW2012 F.01.O.010 Programare structurată
 2. AAW2012 F.02.O.012 Programare procedurală
 3. AAW1922 S.03.A.029 Procesarea imaginilor
 4. AAW1922 S.04.O.019 Planificarea aplicațiilor web
 5. AAW1832 S.05.O.020 Asistență pentru creare site-uri web
 6. AAW1832 S.06.O.021 Asistență pentru programarea client-slide a site-urilor Web
 7. AAW1742 S.07.A.035 Utilizarea sistemelor de operare în rețea
 8. AAW1742 S.08.O.025 Administrarea Web-server

Chestionar de evaluare a calităţii disciplinelor PAPP


 1. PAPP2011 G.01.O.001 Tehnologia informatiei și a comunicației
 2. PAPP2011 F.02.O.011 Structura și funcționarea calculatorului
 3. PAPP1921 S.04.O.019 Implementarea limbajului SQL
 4. PAPP1921 F.03.O.014 Programare calculatorului
 5. PAPP1831 S.05.O.020 Sistem de gestiune a bazelor de date
 6. PAPP1831 S.06.O.022 Asistență pentru creare site-uri web
 7. PAPP1741 S.07.O.024 Asistență pentru programare site-uri web
 8. PAPP1741 S.08.O.028 Dezvoltarea aplicațiilor desktop

Chestionar de evaluare a calităţii disciplinelor Contabilitate


 1. C1741/C1742 S.08.O.026 Audit
 2. C1741/C1742 S.07.O.023 Analiza gestionară
 3. C1831/C1832 S.06.O.019 Contabilitate financiară I
 4. C1831/C1832 S.05.A.032 Contabilitate bancară
 5. C1921/C1922 F.04.O.012 Bazele contabilității
 6. C1921/C1922 F.03.O.010 Teoria economică I (Microeconomie)
 7. C2011/C2012 G.01.O.001 „Decizii pentru modul sănătos de viață”
 8. C2011/C2012 F.02.O.010 Corespondența economică

Anul de studii 2020 - 2021


 1. Chestionar privind opinia elevilor anului III asupra modelului de studii în perioada 29.03.2021 - 18.04.2021

Decizii pentru un mod sănătos de viață


 1. Design-ul clasei prietenoase tinerilor, 06.08.2020

SECȚIA TIC, CERERE ECVET, ANUL DE STUDII 2020 - 2021


 1. Cereri ECVET PAPP1731
 2. Cereri ECVET PAPP1821
 3. Cereri ECVET PAPP1911
 4. Cereri ECVET AAW1732
 5. Cereri ECVET AAW1822
 6. Cereri ECVET AAW1912

SECȚIA PEDAGOGIE ȘI ARTE, CERERE ECVET, ANUL DE STUDII 2020 - 2021


 1. Cereri ECVET ETE 1821
 2. Cereri ECVET ETE 1911
 3. Cereri ECVET ÎP 1821
 4. Cereri ECVET ÎP 1911
 5. Cerere ECVET ETC 1731
 6. Cerere ECVET P 1731
 7. Cereri ECVET II 1731 Populare, aerofone
 8. Cereri ECVET II 1731 PIAN
 9. Cerere ECVET II 1731

SECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ, CERERE ECVET, ANUL DE STUDII 2020 - 2021


 1. Cereri ECVET ASP1732
 2. Cereri ECVET ASL1731
 3. Cereri ECVET ASL1821
 4. Cereri ECVET ASP822
 5. Cereri ECVET ASP1912
 6. Cereri ECVET ASL1911

SECȚIA ECONOMIE ȘI ECOLOGIE, CERERE ECVET, ANUL DE STUDII 2020 - 2021


 1. Cereri ECVET C 1741
 2. Cereri ECVET C 1742
 3. Cereri ECVET C 1831
 4. Cereri ECVET C 1832
 5. Cereri ECVET C 1921
 6. Cereri ECVET C 1922
 7. Cereri ECVET E 1741
 8. Cereri ECVET E 1831
 9. Cereri ECVET E 1921

SELFIE


 1. Chestionar pentru elevi, SELFIE
 2. Chestionar pentru profesori, SELFIE
 3. Chestionar pentru administrație, SELFIE

Shift Edu


 1. Chestionar Resurse educaționale deschise 28.01.2020, Shift Edu
 2. Chestionar, Shift Edu