Campus

Cazare în cămine

  • Dreptul de cazare în căminele CIHC se acordă elevilor care nu au domiciliul stabil în municipiul Cahul.
  • Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă.
  • Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I cazarea se face doar în baza cererii de solicitare a unui loc în cămin.
  • La cazare au prioritate elevi orfani, semiorfani, invalizi, cei proveniţi din familii vulnerabili.
Camin Administratorul Adresa Telefon Capacitate de cazare
Căminul nr.1 Voicu Maria mun. Cahul, str. Garoafelor 32 0 299-4-14-65 220
Căminul nr.2 Voicu Maria mun. Cahul, str. Garoafelor 34 0 299-4-14-65 220