Campus

Bursele de studii

Nr Categoriile de burse Cuantumul bursei lunare
1 1 792
2 1 660
3 2 660
4 2 550
5 3 606
6 3 505

Note:

  1. Alocațiile pentru bursele de categoria I nu vor depăşi 10 la sută, iar pentru bursele de categoria a II-a şi a III-a – 20 şi, respectiv, 70 la sută din alocaţiile bugetare prevăzute în acest scop.
  2. n instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate bursele de studii se acordă semestrial, conform rezultatelor sesiunii de examinare, şi se achită lunar, în limitele mijloacelor alocate în acest scop. Pentru elevii anului I de învăţămînt, semestrul I de studii, bursele se stabilesc în mărimea prevăzută în prezenta hotărîre, conform mediei notelor de la concursul de admitere.
  3. Numărul burselor sociale va constitui 10 la sută din numărul total al elevilor bursieri, cu excepţia bursierilor străini.
  4. În perioada vacanţei de vară elevii nu beneficiază de bursă.

Hotărârile de Guvern privind bursele:

  1. Hotararea de Guvern Nr. 1009 din 01.09.2006; Regulament-cadru cu privire la modul si conditiile de acordare a burselor RO, RU
  2. DECRET Nr. 1641 din 17.01.2004 privind instituirea bursei Presedintelui Republicii Moldova. Regulament privind acordarea bursei Presedintelui Republicii Moldova. RO, RU

Cazare în cămine

  • Dreptul de cazare în căminele CIHC se acordă elevilor care nu au domiciliul stabil în municipiul Cahul.
  • Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă.
  • Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I cazarea se face doar în baza cererii de solicitare a unui loc în cămin.
  • La cazare au prioritate studenţii orfani, semiorfani, invalizi, cei proveniţi din familii vulnerabili.
Caminul Administratorul Adresa Telefon
Căminul nr.1 -- -- --
Căminul nr.2 -- -- --
Salut! Mesajul Dvs va fi receptionat pe e-mail. In cel mai scurt timp ve-ti primi un raspuns!