Proiectul CBC-FeRoM: Un Succes Remarcabil Prezentat la Ziua Cooperării Interreg 2023

    Ziua Cooperării Interreg 2023 în Republica Moldova a fost o ocazie deosebită pentru a celebra succesul și impactul programului de cooperare transfrontalieră. Evenimentul, sub genericul "Împreună mai puternici pentru un an european al competențelor", s-a desfășurat cu fast și a reprezentat un moment important în calendarul de cooperare între România și Republica Moldova.

    Unul dintre proiectele de succes prezentate în cadrul evenimentului a fost proiectul CBC-FeRoM-Metode inovative de formare profesională și colaborare educațională la nivel bilateral în România și Republica Moldova, din care a făcut parte și IP Colegiul Iulia Hasdeu din Cahul. Acest proiect a avut un impact semnificativ asupra educației și formării profesionale din cele două țări și a reprezentat un exemplu concret al cooperării transfrontaliere eficiente.

    Rezultatele acestui proiect au fost impresionante. În cadrul IP Colegiul Iulia Hasdeu din Cahul, au fost organizate programe de formare pentru elevii colegiului, acoperind diverse domenii precum competențele antreprenoriale, utilizarea platformelor e-commerce, mediator social și accesarea fondurilor europene. Nu mai puțin de 30 de elevi au beneficiat de fiecare program, dobândind abilități esențiale pentru viitorul lor profesional. 

    Un aspect notabil al acestui proiect a fost dezvoltarea unui laborator pentru firmele de exercițiu, echipat cu echipament de ultimă generație. Acest laborator a oferit elevilor oportunitatea de a aplica în mod practic cunoștințele și abilitățile dobândite în cadrul programelor de formare. În total, 15 planuri de afaceri au fost elaborate în cadrul firmelor de exercițiu, iar schimbul de experiență în tranzacții transfrontaliere și organizarea târgului Transfrontalier al Firmelor de Exercițiu au adus un plus semnificativ la dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale participanților.

    Un alt aspect deosebit de valoros al acestui proiect a fost crearea unui Ghid Metodologic Comun privind implementarea metodei inovative de învățare - Firma de Exercițiu și Catalogul Comun Transfrontalier al Firmelor de Exercițiu. Aceste resurse au fost rezultatul colaborării strânse între cadrele didactice din România și Republica Moldova și au contribuit la standardizarea și îmbunătățirea procesului de predare și învățare în domeniul antreprenoriatului și al formării profesionale.

    Mariana-Lidia Iliea, managerul de proiect de la Liceul de Turism și Alimentație "Dumitru Moțoc" Galați, a subliniat importanța cooperării cu partenerii din Republica Moldova în cadrul acestui proiect. Ea a evidențiat că experiența și competențele acumulate de elevi și profesori au avut un impact pozitiv asupra dezvoltării personale și profesionale, contribuind în același timp la creșterea notorietății instituției de învățământ. Cooperarea dintre liceul din Galați și partenerii lor din Cahul și Chișinău a adus beneficii semnificative pentru toate părțile implicate și a demonstrat că, într-adevăr, suntem "împreună mai puternici pentru un an european al competențelor".

 Ziua Cooperării Interreg 2023 în Republica Moldova a fost un moment de sărbătoare și recunoaștere a eforturilor depuse în cadrul programului de cooperare transfrontalieră. Proiectul CBC-FeRoM-Metode inovative de formare profesională și colaborare educațională a fost un exemplu elocvent al modului în care cooperarea dintre țări poate duce la dezvoltarea competențelor și la creșterea calității educației și formării profesionale. Este un pas înainte către un viitor european mai prosper și mai bine pregătit din punct de vedere al competențelor.