Crearea Hub-ului Educațional - EduHub

Pe data de 21 noiembrie 2022, la sediul Guvernului Republicii Moldova, a avut loc ceremonia de lansare a proiectelor investiționale în universitățile și colegiile pedagogice, selectate în cadrul Proiectului „Învățământul Superior din Moldova”.

Instituția publică Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul, a beneficiat de un grant în valoare de 339 175 Euro pentru implementarea subproiectului Crearea Hub-ului Educațional (EduHub) în cadrul Colegiului „Iulia Hasdeu din Cahul/EduHub – CIHCahul.

Implementarea subproiectului va contribui la creșterea ratei de angajare a absolvenților din cadrul domeniului Educație, prin implementarea unui proces de pregătire profesională de calitate corelat cu cerințele dinamice ale pieței muncii.

Implementarea subproiectului EduHub – CIHCahul vizează aspecte ce țin de:

  • modernizarea spațiilor educaționale în vederea îmbunătățirii condițiilor de studiu, prin dotare cu echipament și resurse educaționale relevante pregătirii profesionale inițiale în domeniul Educație. În acest context va fi creat un Hub educațional „EduHub-CIH Cahul”,  cu o suprafață totală de  503,6 m.p care va cuprinde 6 medii educaționale precum o sală multifuncțională, 2 laboratoare digitale, 2 săli de clasă moderne și un studiou pentru producerea materialelor video;
  • îmbunătățirea programelor de formare inițială la domeniul Educație pentru sporirea calității procesului de pregătire profesională;
  • consolidarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și manageriale în vederea implementării calitative a programelor din domeniul Educație, prin implicare în activități de dezvoltare profesională.

Impactul implimentării acestui proiect va fi simțit de cei 264 elevi care actualmente fac studii la programul de formare „Educație”, dintre care 259 fete și 5 băieți; 40 eleve de la programul de formare „Educație timpurie”, forma de studii învățămînt dual; ceilalți 644 elevi ai colegiului, care fac studii la alte domenii de formare profesională, dar care vor folosi sala de conferințe și mediile de formare în procesul didactic precum și de alți beneficiarii direcți ai acestui proiect.

Printre beneficiarii indirecți ai acestui proiect sunt: părinții; cadrele didactice din raion, care vor desfășura întruniri metodice în sala multifuncținală ș.a.

Proiectul „Învățământul Superior din Moldova” este finanțat de Banca Mondială și implementat de Ministerul Educației Cercetării, în perioada 2020-2025.