Activități recente

Îп scopul asigurării activității secțiilor de vоtаrе amplasate în unele instituții de învățămân...
Raportul anual de activitate al I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din CAHUL conține date generale cu refe...
În scopul asigurării activității secțiilor de votare amplasate în unele instituții de invățământ pen...
P Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul anunță rezultatul concursului pentru ocuparea funcției vacante d...

Membrii familiei noastre

517

Profil Real

389

Profil Umanist

Instituția noastră în poze

SPOT PUBLICITAR

Parteneri

Salut! Mesajul Dvs va fi receptionat pe e-mail. In cel mai scurt timp ve-ti primi un raspuns!