ANUNȚ

IP Colegiul „Iulia Hasdeu”  din Cahul anunță concurs pentru suplinirea posturilor vacante:

1. Profesor limba franceză;

2. Profesor discipline economice;

3. Ușier/Ușieră;

4. Îngrijitor încăperi;

5. Paznic.

Candidaţii la concursul pentru ocuparea posturilor, în termen de 10 de zile de la anunţarea publică a concursului, depun şi înregistrează la serviciul secretariat (of. 105) al IP CIHC, sau on-line la adresa de e-mail cihsecretariat@cihcahul.md  cererea de înscriere, la care anexează după caz): 

CV

copia buletinului de identitate;

copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă;

copia certificatelor de absolvire a cursurilor de formare profesională şi/sau de calificare;

adeverință cu privire la  confirmarea activității de muncă/extras din cont al Casei Naționale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova (CPAS);

acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la momentul depunerii dosarului).

Scrisoare de motivare;

Scrisoare de recomandare de la ultimul post de muncă.