IP CIHC anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției de Director Adjunct pentru Instruire Practică și Producere.

  • Postat 2020-09-28
  • Vazut 247

Extras din Ordinul

Nr. 59/B din 24.09.2020

IP Colegiul „Iulia Hasdeu” din or. Cahul (3900, Cahul, str. Dunării, nr. 36) anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de director adjunct pentru instruire practică și producere.

Cerințele postului:

1. Cetățean al Republicii Moldova;

2. Studii superioare universitare;

3. Are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin 5 ani și deține grad didactic;

4. La data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;

5. Cunoaște limba română;

6. Reputație ireproșabilă;

7. Lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative.

La înscrierea pentru concurs, candidații vor depune un dosar, care include următoarele acte:

1.Cerere pentru participare la concurs cu menționarea postului solicitat;

2. Copia actului de identitate;

3. Copia/copiile actului/actelor de studii;

4. Copia carnetului de muncă;

5. Curriculum Vitae de model Europass;

6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;

7. Cazier judiciar sau declarația pe propria răspundere.

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copiile actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic, recomandări, lista publicațiilor didactice și științifice etc.

Doar candidații care întrunesc toate condițiile de participare la concurs (cerințele postului) vor fi invitați pentru interviu.

Dosarele vor fi depuse la IP CIHC, pînă la data de 17.10.2020 inclusiv, între orele 0800- 1700, cu excepția zilelor de sîmbătă și duminică.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului – dna Jolea Ecaterina, specialist serviciu personal. tel: 029941650; e-mail: j.e.m@rambler.ru; cihsecretariat@cihcahul.md

Salut! Mesajul Dvs va fi receptionat pe e-mail. In cel mai scurt timp ve-ti primi un raspuns!