Atenție - Posturi vacante

ANUNȚ

IP Colegiul „Iulia Hasdeu”  din Cahul anunță concurs pentru suplinirea postului vacant:

  1. Profesor istorie.

 

Candidaţii la concursul pentru ocuparea postului, în termen de 10 de zile de la anunţarea publică a concursului, depun şi înregistrează la serviciul secretariat (of. 105 sau 207) al IP CIHC, sau on-line la adresa de e-mail cihsecretariat@cihcahul.md  cererea de înscriere, la care anexează: 

·         CV

·         copia buletinului de identitate;

·         copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă;

·         copia certificatelor de absolvire a cursurilor de formare profesională şi/sau de calificare;

·         adeverință cu privire la  confirmarea activității de muncă/extras din cont al Casei Naționale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova (CPAS);

·         acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la momentul depunerii dosarului).

·         Scrisoare de motivare;

Scrisoare de recomandare de la ultimul post de muncă.