Anunț

  • Postat 2022-09-29

IP Colegiul Iulia Hasdeu din Cahul anunță transmiterea în locațiune a unui spațiu cu suprafaţa de 45 m² amplasat în incinta colegiului pe adresa or. Cahul, str. Dunării 36 pentru prestarea serviciilor de cantină pentru elevi și angajați.

Sunt așteptați cu ofertă comercială (meniuri complexe, variate, gustoase și sănătoase la preț rezonabil) antreprenorii autorizați din domeniul serviciilor de alimentație publică.

Ofertele se depun la secretariat în două exemplare. Un exemplar „pentru Administrația instituției” și un exemplar „pentru Consiliul elevilor”.

Oferta va include:

  • Meniul orientativ al ofertantului cu lista de prețuri;
  • Pachetul de acte ce atestă dreptul de desfățurare a activității (Dovada înregistrării persoanei juridice, Autorizare sanitară de la ANSA, examenul medical și instruirea igienică a personei care deservește );

La prezentarea meniului se va tine cont de prevederile ordinului Ministerului sanatatii nr. 638 din 12.08.2016 cu privire la implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică adecvată în instituţiile de învăţămînt din

Republica Moldova.

Publicat : 09-09-2016 în Monitorul Oficial Nr. 293-305 art. 1435

Notă* Spațiul oferit nu permite prepararea bucatelor pe loc.

Relatii la telefon: 0299-4-14-91; 0299-4-16-50

Salut! Mesajul Dvs va fi receptionat pe e-mail. In cel mai scurt timp ve-ti primi un raspuns!